Maackjedag!


Dus jij wilt een nieuwe toekomst maacken?
Alles begint bij de 1e stap en die 1e dag.
Zet die stap bij Maack je dag!

Maackjedag! Even in het kort...

Wie zijn we?
We zijn het leerlokaal van DeMaackers en hier volg je je eigen ontwikkeltraject. We combineren het leren van werknemersvaardigheden en timmer-skills met job-coaching.
Je bent hier bezig met het ontwikkelen van jezelf tijdens het maken en ontwerpen van een allerlei aan producten.
Creativiteit en waarde toevoegen door de dingen met een randje een beetje aandacht en liefde te geven. Wij noemen dit Maacken!
Dit geldt voor producten maar zeker ook voor mensen.
Bij ons kan je jezelf activeren, leren werken en ontwikkel je structuur in je leven!

Voor wie zijn we er?
We zijn er voor jongeren en jongvolwassenen uit de Kempen. Voor deze dames en heren die flink wat uitdagingen ervaren in hun dagelijkse leven.  

Wat doen we?

Vanaf dag 1 ben jij onderdeel van onze groep en een echte Maacker! Als Maacker ga je aan de slag en krijg je een productieve werkdag.  We maacken en creëeren  diverse houten producten. Deze producten zijn rechtstreekse opdrachten van de klant of deze worden verkocht in onze webshop: www.maackplaats.nl
Ook maken we op een leuke manier gebruik van social media zodat jij jezelf kan laten zien in deze wereld.

Mocht je er helemaal aan toe zijn en wil je eens de vervolgstap maken naar de reguliere arbeidsmarkt? Dan kan je de deze stap zetten in de vorm van een werkervaringsplaats in de timmerwerkplaats van DeMaackers. Hier wordt van alles getimmerd, van meubels en kasten tot aan zwembaden en dakkapellen.


Hoe kom je in aanmerking voor een ontwikkeltraject?


Je komt hiervoor in aanmerking als je een indicatie hebt. Dit kan vanuit de PGB, WMO of re-integratie-traject zijn. Deze kan je eventueel aanvragen bij de (WMO-)consulent van de gemeente waar je woont.

Samen met de verantwoordelijke binnen jouw gemeente kijken we of jij bij ons de juiste stap kan zetten richting jouw eigen toekomst! Indien de indicatie wordt 
toegekend gaan we samen met jou verder kennismaken tijdens een intakegesprek. 

Weet je genoeg en wil je je aanmelden? 
Of heb je nog meer info nodig?

Stuur een mail met je info via deze link
[email protected]
of bel met
0497 745500


Meldingen of klachten? klik op het plusje voor de procedure..

Created with Sketch.

Je hebt een melding of klacht over onze dagbesteding en je wil deze laten weten aan ons? 

Wij hebben hiervoor een speciale procedure. 

Wij vinden je verhaal en mening belangrijk, ook als je een klacht hebt. Want daarmee kunnen we bijvoorbeeld de verwachtingen bijstellen en onze begeleiding verbeteren. Het doel is namelijk een duurzame samenwerking waarbij alle partijen tevreden zijn.

Wij vinden het belangrijk dat je verhaal achter de klacht gehoord wordt en dat klachten snel en goed worden afgehandeld. 

Dus heb je een klacht? 
Je mag in eerste instantie deze indienen bij de begeleider of manager van Maack je dag. Dan kunnen we ook sneller eventuele verbeteringen doorvoeren en ben jij sneller geholpen.

Als je je klacht niet met hen wil bespreken, kan je deze rechtstreeks bij de klachtencommissie van Maack je dag neerleggen. 

Dit kan via het standaard klachtenformulier, deze kunt u opvragen via [email protected]

Het ingevulde klachtenformulier kan je retourneren naar [email protected] of per post. 

Maack je dag BV

Raambrug 1c

5531 AG Bladel

 

We sturen je uiterlijk 3 dagen na ontvangst van het ingevulde klachtenformulier een ontvangstbevestiging. 

Wanneer een klacht námens een volwassen cliënt wordt ingediend, ontvangen wij ook graag een getekende machtiging van de persoon die de klacht wil indienen. 

De klachtencommissie van Maack je dag bestaat in basis uit 2 personen: dit zij Sill Paridaans & Twan krekels.  Dit is de directie van Maack je dag.

Als de klacht het persoonlijk handelen of het handelen van een medewerker betreft waarvoor (één van) de directieleden verantwoordelijk is, zal hij/ zullen zijn hun functie binnen de klachtencommissie niet uitoefenen en wordt hiervoor een vervanger aangewezen.

In dat geval wordt een medewerker ingezet die het meeste afstand tot de klacht heeft. 

De leden van de klachtencommissie zijn bereikbaar via [email protected]

De klachtencommissie handelt uw klacht normaal gesproken binnen 4 weken af. 

Op basis van de verzamelde informatie wordt een uitspraak gedaan. Als de klacht (deels) gegrond is, wordt aangegeven welke wat we gaan verbeteren.

Je ontvangt een schriftelijke bevestiging van het resultaat met de motivatie. 

. Indien bovenstaande niet leidt tot een passende oplossing, dan kun je de klacht voorleggen aan https://klachtenportaalzorg.nl. De onafhankelijke klachtenfunctionaris van deze organisatie zet zich in om, gedurende de klachtenprocedure, te ondersteunen in het komen tot een oplossing tussen cliënt en zorgaanbieder. 

Maack je dag | DeMaackers
Raambrug 1c
5531 AG Bladel 
[email protected]
0497-745500 
www.demaackers.nl